ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε.

Η εταιρεία ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε στις 11 Μαΐου 1999. Η έδρα της εταιρείας είναι στον δήμο Φιλιατών, Ν. Θεσπρωτίας.

Η ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε.  λειτουργεί ως ενιαία μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας σε δυο θαλάσσια πάρκα 'Α' και 'Β' συνολικής θαλάσσιας έκτασης 15 στρεμμάτων και 22,5 στρεμμάτων αντίστοιχα, στην θέση Χασομέρι, Λωρίδα Σαγιάδας, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας. Η δυναμικότητα των πάρκων αυτών είναι:

Στη θέση 'Α' 190 τόνοι.

Στη θέση 'Β' 250 τόνοι.

Η εταιρεία ιδρύθηκε με βάση ορισμένους σκοπούς:

 • Η εκμετάλλευση υδάτινων (και μη) πόρων στον τομέα της αλιείας και επίσης η διακίνηση και η επεξεργασία τυποποίησης των ιχθύων.
 • Η εκμετάλλευση και η εισαγωγή υλικών και μηχανημάτων. Η παραγωγή και η εμπορία προϊόντων συναφών προς την επιχείρηση της ιχθυοκαλλιέργειας και όμοιων προς αυτήν δραστηριοτήτων.
 • Η παραγωγή, πάχυνση, εμπορία και τυποποίηση ιχθύων για την ίδρυση μονάδων ιχθυοτροφείων, ιχθυογεννητικών σταθμών και εγκαταστάσεων για τυποποίηση και εμπορία ιχθύων.
 • Η παραγωγή ζωικών προϊόντων και υποπροϊόντων με βάση ζωικούς υδάτινους οργανισμούς και μη.

Informacione shtesë

 • Adresa: ΦΙΛΙAΤΕΣ
 • Phone Number: +30 2664022476
 • Mobile: +30 6972058620
 • e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Fax: +30 2665028862
 • Country: Greece
 • Farmed species: Seabream, Seabass, Sharpsnout, Brown meagre, Fishing, Fishing
exrport-co.eu
GDPR